TROBADA ESPORTIVA INTERCENTRES

El 23 de març, al Parc Central del Vallès, va tenir lloc la Trobada Esportiva Intercentres del Consell Esportiu del Vallès Sud. Va ser una activitat lúdicoesportiva per promocionarla pràctica esportiva entre els joves aixì com una oportunitat d'interrelació entre els IES dels diferents municipis del Consell.
Nosaltres hi vam participar amb tots els alumnes de primer de batxillerat www.youtube.com/watch?v=2G4T_6uzg9E